Adverteerders
Webshop


Lidnummer
Wachtwoord
Onthoud mij!
wachtwoord vergeten?
 
    
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Jeugd - Contactpersonen 

Van de diverse categorieleiders vindt u de namen en contactgegevens onder het hoofdmenu "Vereniging", submenu "Bestuur en Commissies¨ - Jeugd Commissie.
Het algemene e-mailadres is: jeugdzaken@hurley.nl

Voor informatie over het lidmaatschap, zie onder het menu ¨Lidmaatschap¨, submenu ¨Lid worden¨.

Hieronder gaan wij verder in op de Organisatiestructuur van de jeugd.


Organisatiestructuur in de jeugd
Enkele gehoorde opmerkingen binnen Hurley: "Er zijn veel eilandjes binnen Hurley”. "Er wordt veel gedaan het loopt goed, maar zaken lopen langs elkaar heen”. "Het kan efficiënter”. "Ik wil graag iets doen, maar ik heb weinig tijd”. "Ik wil een duidelijke taakomschrijving”. "We hebben toch wel een draaiboek”. "Beter goed gejat dan slecht bedacht”. "We werken al als een informele matrix”. "Kunnen we toewerken naar een heldere structuur in de jeugdorganisatie?” 

Theoretisch basis 
Binnen Hurley hebben we eigenlijk een omgeving met twee doelen te weten, vakinhoudelijke doelen en categoriedoelen. Om hier invulling aan te geven kiezen we binnen de jeugd voor de volgende organisatiestructuur: 

Matrixstructuur 
Hurley heeft twee doelen: 
- vakinhoudelijke programmadoelen: programma’s met input van specialisten, de "techneuten”. Specifieke kennis zoals "Hurley-huis”-trainers, wedstrijdsecretariaat, arbitrage, materiaal, toernooien, feesten en kampen. 
- functionele categoriedoelen: doelen binnen een categorie, waarbij functionele kennis van de leeftijd, meisjes, jongens, alcohol, puberteit en opkomst een rol speelt. En zowel de lijn- als breedte-teams betreft. Kortom: "Wat speelt er in die desbetreffende leeftijdscategorie?” 

We houden in gedachten dat de matrixstructuur: 
1) Een dubbele gezagsstructuur heeft. Er is evenveel gezag en invloed. 
2) Er dient een goede afstemming plaats te vinden. Dit bevordert dus de communicatie en de coordinatie. 
3) Leden dienen met elkaar samen te werken om beide doelen te behalen. 
4) Er is een evenwicht tussen het vakinhoudelijke doel en het categoriale doel. 

Evenwicht is belangrijk 
1) Flexibel gebruik maken van leden om programma’s te verwezenlijken en categorieën te begeleiden. 
2) Het biedt mogelijk om vakinhoudelijke en/of categorievaardigheden te ontwikkelen. 

We voldoen aan de 3 randvoorwaarden voor de matrixstructuur: 
1) Door schaarste aan specialisten en categorieleiders door tijd, geld en vrijwilligheid is er veel druk op deze mensen. We moeten efficiënt met onze tijd omgaan. 
2) We willen twee verschillende doelen bereiken te weten een goed inhoudelijk programma en een goede organisatie per categorie 
3) Met enige regelmaat zijn er externe veranderingen in zowel programma als categorie te verwachten. 

De "Hurley-jeugdmatrix" 


" Taken van de specialisten”: 
1) zijn "techneuten” 
2) zorgen voor goede innovatieve programma’s 
3) behoren vakinhoudelijk tot de beste van de vereniging 
4) hebben ervaring en kennis en houden die bij! 
5) Succes is af te leiden uit het programma en het enthousiasme voor het volgen van het programma

"Taken van de categorieleiders”: 
1) Verantwoordelijk voor de communicatie van alle relevante Hurley-informatie naar de categorie, te weten de spelers en de ouders 
2) Contact met de teams: - Persoonlijk contact met alle teambegeleiders en coaches uit de categorie - Aanspreekpunt voor de ouders - Ondersteunen teams bij het oplossen van problemen - Regelmatig aanwezig bij wedstrijden van alle teams uit de categorie 
3) Teamindeling 
- Verantwoordelijk voor teamindeling op basis van selectieresultaten (i.c.m. TIPS en TC) 
- Tussentijdse opzeggingen of teamwisselingen afhandelen 
- Communiceren met nieuwe aanmeldingen 
- Up to date houden wachtlijst 
- Ondersteuning van selectieproces 
4) Aanwezig bij bijeenkomsten, feesten en toernooien van de categorie 
5) Zorgen dat de spelers en ouders participeren in de verschillende programma’s 

"Taken van de Jeugdcommissie”: 
1) Gezamenlijke planontwikkeling en werkgroepen met communicatie van alle niet technische zaken 
2) Aansturen en stroomlijnen communicatie naar teams en ouders 
3) Werkoverleg met specialisten 
4) Jaarplanning en activiteitenkalender voor de gehele jeugd 

"Taken van Jeugdzaken”: 
1) Een slagvaardige jeugdcommissie stuurgroep met ervaren leden die de jeugdcommissie aanstuurt en de coördinerende rol vervult. 
2) Escalatiebuffer voor het Bestuurslid Jeugd 
3) Benoemt, ondersteunt en heeft supervisie over werkgroepen 
4) Organisatie van jeugdcommissiebijeenkomsten
 
 
Hoofdsponsors
Subsponsors
Business Club Hurley

Adverteerders

Powered by LISA