Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Jeugd - Contactpersonen 


De Hurley jeugd matrix

Wij willen de jeugd van Hurley zo goed mogelijk begeleiden, niet alleen op hockey technisch gebied want in de praktijk blijkt dat ook sociaal maatschappelijke zaken onze aandacht vragen, zowel individueel, als ook in groepsverband.

Om onze doelstellingen te verwezenlijken en de club overzichtelijk te besturen is er binnen Hurley gekozen voor een matrix model. Hierin zijn onze specialisten en categorieleiders vertegenwoordigd.


De specialisten zijn verantwoordelijk voor alle technische aspecten van het hockey, zoals bijvoorbeeld zaalhockey, arbitrage, materialen etc. Zij zijn de techneuten van de club en kennen alle ins- en outs van het onderwerp waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Taken van de specialisten:
1) zorgen voor goede innovatieve programma’s
2) behoren vakinhoudelijk tot de beste van de vereniging
3) hebben ervaring en kennis en houden die bij!
4) Succes is af te leiden uit het programma en het enthousiasme voor het volgen van het programma


De categorieleiders daarentegen beschikken over de kennis binnen een bepaalde leeftijdsgroep. Wat speelt er binnen een categorie? Te denken valt aan bijvoorbeeld alcohol gebruik, puberteit, de combinatie van school en hockey in het belang van aanwezigheid bij zowel trainingen als wedstrijden. De categorie leiders communiceren niet alleen met de jeugdspelers maar zijn ook het aanspreekpunt voor ouders.

Taken van de categorieleiders:
1) Verantwoordelijk voor de communicatie van alle relevante Hurley-informatie naar de categorie,te weten de spelers en de ouders
2) Contact met de teams: 
- Persoonlijk contact met alle teambegeleiders en coaches uit de categorie 
- Aanspreekpunt voor de ouders 
- Ondersteunen teams bij het oplossen van problemen 
- Regelmatig aanwezig bij wedstrijden van alle teams uit de categorie
3) Teamindeling
- Verantwoordelijk voor teamindeling op basis van selectieresultaten (i.c.m. TIPS en TC)
- Tussentijdse opzeggingen of teamwisselingen afhandelen
- Communiceren met nieuwe aanmeldingen
- Up to date houden wachtlijst
- Ondersteuning van selectieproces
4) Aanwezig bij bijeenkomsten, feesten en toernooien van de desbetreffende categorie
5) Zorgen dat de spelers en ouders participeren in de verschillende programma’s


Binnen de matrix is sprake van evenwicht. Van elke categorie of specialist is er evenveel gezag en invloed. Dit bevordert de communicatie, coördinatie en efficiëntie binnen de organisatie.

Uit de matrix is eenvoudig af te leiden welke personen verantwoordelijk zijn voor een bepaald doel. Gaat het bijvoorbeeld over zaalhockey voor jongens in de D categorie dan is op de pagina Hoofdmenu—> vereniging—>bestuur en commissies op te zoeken welke personen daarvoor moeten worden benaderd. 


Zowel de specialisten als de categorieleiders vormen samen de jeugdcommissie en vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid jeugd.


Taken van de Jeugdcommissie:
1) Gezamenlijke planontwikkeling en werkgroepen met communicatie van alle niet technischezaken
2) Aansturen en stroomlijnen communicatie naar teams en ouders
3) Werkoverleg met specialisten
4) Jaarplanning en activiteitenkalender voor de gehele jeugd


Taken van Jeugdzaken:
1) Een slagvaardige jeugdcommissie stuurgroep met ervaren leden die de jeugdcommissieaanstuurt en de coördinerende rol vervult.
2) Escalatiebuffer voor het Bestuurslid Jeugd
3) Benoemt, ondersteunt en heeft supervisie over werkgroepen
4) Organisatie van jeugdcommissie bijeenkomsten

Het algemene e-mailadres is: jeugdzaken@hurley.nl
 
 
Hoofdsponsors
Subsponsors
Business Club Hurley

Adverteerders

Powered by LISA