Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Contributies 2015/2016 

Categorie

Contributie 15/16

Betaling voor 15 september of incasso

Senioren

475

425

Junioren ABC

445

395

Junioren D

410


360

Junioren E

360

310

Junioren F

310

260

Bosuiltjes

230

180

Buitenleden senioren (max 7 competitiewedstrijden)

355

305

Dames veteranen dinsdag

350

300

Trimhockey/Trainingslid *

245

195

Niet-spelend lid *

110

60

Toeslag lijnteams ABC

80


Maximale gezinscontributie (thuiswonend), exclusief toeslagen

1270

1220

Bouwbijdrage
                  50               
 *Trim- of Trainingsleden en niet-spelende leden zijn niet gerechtigd gedurende het seizoen wedstrijden te spelen.

Entreegeld
 
Entreegelden

Entreegeld senioren

150

Entreegeld  jeugd

100

Entreegeld trimhockey

60

Het entreegeld is eenmalig en oud-leden betalen dit niet opnieuw.
Het lidmaatschap van THC Hurley loopt van 1 juli t/m 30 juni
Rekeningnummer contributies: NL29 RABO 0131010352

Wij versturen onze facturen per e-mail. Het niet ontvangen hebben van de factuur ontslaat u niet van de verplichting uw contributie te betalen!

De facturen worden begin juli verstuurd per e-mail. Alle leden hebben recht op €50,- korting mits uiterlijk vóór 15 september is betaald, of wanneer wordt betaald  via een automatische incasso. Na 15 september ontvangt u een nieuwe factuur met het volledige bedrag. Leden kunnen hun factuur online inzien en opvragen door in te loggen op onze site (onder Mijn facturen).
Nieuwe leden zijn verplicht een machtiging af te geven voor automatische incasso.

Bouwbijdrage
Het clubhuis is uitgebreid en de kleedkamers zijn vernieuwd. De ALV heeft besloten dat hiervoor een extra financiële bijdrage noodzakelijk is. De bouwbijdrage is vastgesteld op €50,- en wordt bij alle nieuwe leden in rekening gebracht. 

Automatische incasso:
De afschrijving van de contributie vindt plaats voor 1 september (rond 26 augustus) en verder op of rond de 25ste van iedere maand.  
Bij automatische incasso krijgt u vanzelf de € 50,- korting, ook wanneer u in termijnen betaalt. U dient wel zorg te dragen voor voldoende saldo en de juiste gegevens, de korting vervalt wanneer de incasso niet mogelijk is. Gespreid betalen is mogelijk mits de eerste termijn voor 1 september kan worden afgeschreven. Informatie kunt u krijgen bij de ledenadministratie.  

Boete
Bij te laat betalen na 1 november worden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
Wanneer op 1 april nog niet is betaald wordt de vordering overgenomen door Graydon Nederland, met wie wij een overeenkomst hebben. De incassokosten zijn voor het lid.
 
Bedrijfslidmaatschap:
Indien u lid bent van Hurley en/of ouder van een kind dat lid is van Hurley, dan heeft u de mogelijkheid om uw contributie te voldoen via een bedrijfslidmaatschap:

Het bedrijfslidmaatschap is minimaal het dubbele van de door u verschuldigde contributie. Oftewel, indien uw contributie € 420 bedraagt dan kost het bedrijfslidmaatschap derhalve € 840 excl. BTW. Een hoger bedrag mag altijd. Uw bedrijf wordt lid van de "Hurley Business Club" bij een bedrag van € 1000 boven de oorspronkelijk verschuldigde contributie. U geniet dan voordelen met betrekking tot tarieven van banners, reclameborden en huur van het clubhuis. Daarnaast wordt u jaarlijks uitgenodigd bij een finale van een hockeyevenement (inclusief lunch) in Nederland (zoals de Champions Trophy). Tevens ontvangt u eens per jaar een uitnodiging voor het bijwonen van een wedstrijd van Heren 1, waarbij u uitleg krijgt over de wedstrijdvoorbereiding. Voor, tijdens en na de wedstrijd krijgt u door een professional een aantal technische en tactische zaken uitgelegd met behulp van video-opnamen.

Mocht u hierin zijn geïnteresseerd, stuurt u dan een e-mail naar penningmeester@hurley.nl met vermelding van uw bedrijfsgegevens, het bedrag en om welk lid het gaat.

 
 
Hoofdsponsors
Subsponsors
Business Club Hurley

Adverteerders

Powered by LISA