Adverteerders

Lidnummer
Wachtwoord
Onthoud mij!
wachtwoord vergeten?
 
    
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Contributies 2013/2014 

Categorie

Contributie 13/14

Betaling voor 15 september

Senioren

460

410

Junioren ABC

430

380

Junioren D

390

340

Junioren E

350

300

Junioren F

290

240

Bosuiltjes

195

145

Buitenleden senioren (max 7 competitiewedstrijden)

345

295

Dames veteranen dinsdag

350

300

Trimhockey/Trainingslid

240

190

Niet-spelend lid

110

60

Toeslag lijnteams ABC

75

nvt 

Maximale gezinscontributie (thuiswonend), exclusief toeslagen

1225

1175

Bouwbijdrage
                50                nvt
 
Entreegeld
 
Entreegelden

Entreegeld senioren

150

Entreegeld  jeugd

100

Entreegeld trimhockey

60

Het entreegeld is eenmalig en oudleden betalen dit niet opnieuw.
Het lidmaatschap van THC Hurley loopt van 1 juli t/m 30 juni
Rekeningnummer contributies: NL29 RABO 0131010352

Wij versturen onze facturen per e-mail. Het niet ontvangen hebben van de factuur ontslaat u niet van de verplichting uw contributie te betalen!

De facturen worden begin juli verstuurd per e-mail. Alle leden hebben recht op €50,- korting mits uiterlijk op 16 september is betaald, of wanneer wordt betaald  via een automatische incasso. Na 16 september ontvangt u een nieuwe factuur met het volledige bedrag. Leden kunnen hun factuur online inzien en opvragen door in te loggen op onze site (Mijn facturen).
Nieuwe leden zijn verplicht een machtiging af te geven voor automatische incasso.

Clubhuisbijdrage
Hurley bouwt aan de toekomst, het clubhuis is uitgebreid en de kleedkamers zijn vernieuwd. Hiervoor is een extra financiële bijdrage noodzakelijk van de leden. De bouwbijdrage is vastgesteld op €50,- en wordt bij alle nieuwe leden in rekening gebracht.

Automatische incasso:
Afschrijvingen vinden plaats rond 25 augustus en verder op of rond de 25ste van iedere maand.  
Bij automatische incasso krijgt u vanzelf de € 50,- korting. U dient wel zorg te dragen voor voldoende saldo en de juiste gegevens, de korting vervalt wanneer de incasso niet mogelijk is. Gespreid betalen is mogelijk mits de eerste termijn vóór 1 september kan worden afgeschreven. Informatie kunt u krijgen bij de ledenadministratie.  

Boete
Bij te laat betalen na 1 december worden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
Wanneer op 1 maart nog niet is betaald wordt de vordering overgenomen door Graydon Nederland, met wie wij een overeenkomst hebben. De incassokosten zijn voor het lid.
 
Bedrijfslidmaatschap:
Indien u lid bent van Hurley en/of ouder van een kind dat lid is van Hurley, dan heeft u de mogelijkheid om uw contributie te voldoen via een bedrijfslidmaatschap:

Het bedrijfslidmaatschap is minimaal het dubbele van de door u verschuldigde contributie. Oftewel, indien uw contributie € 330 bedraagt dan kost het bedrijfslidmaatschap derhalve € 660 excl. BTW. Een hoger bedrag mag altijd. Uw bedrijf wordt lid van de "Hurley Business Club" bij een bedrag van € 1000 boven de oorspronkelijk verschuldigde contributie. U geniet dan voordelen met betrekking tot tarieven van banners, reclameborden en huur van het clubhuis. Daarnaast wordt u jaarlijks uitgenodigd bij een finale van een hockeyevenement (inclusief lunch) in Nederland (zoals de Champions Trophy). Tevens ontvangt u eens per jaar een uitnodiging voor het bijwonen van een wedstrijd van Heren 1, waarbij u uitleg krijgt over de wedstrijdvoorbereiding. Voor, tijdens en na de wedstrijd krijgt u door een professional een aantal technische en tactische zaken uitgelegd met behulp van video-opnamen.

Mocht u hierin zijn geïnteresseerd, stuurt u dan een e-mail naar penningmeester@hurley.nl met vermelding van uw bedrijfsgegevens, het bedrag en om welk lid het gaat.

 
 
Hoofdsponsors
Subsponsors
Business Club Hurley

Adverteerders

Powered by LISA