Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Lidmaatschap van THC Hurley 

De vereniging

THC Hurley is een vereniging met leden. Dit zijn mensen die lid zijn omdat zij het doel van de THC Hurley steunen. De leden betalen contributie om de vereniging draaiende te houden. De leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vergadering wordt tweemaal per jaar gehouden en elk lid (of vertegenwoordigend ouder) is hiervoor uitgenodigd en stemgerechtigd (vanaf 16 jaar). Bij de ALV in december worden de afgelopen prestaties van het bestuur besproken en beoordeeld, nieuwe plannen gepresenteerd en de financiën gecontroleerd door de kascommissie. Tijdens de ALV van juni worden o.a. de contributies vastgesteld.

Lid worden van de vereniging THC Hurley houdt in dat u bekend bent met onze contributiebepalingen. Deze zijn te vinden op de site onder lidmaatschap - Contributie. Nieuwe leden zijn verplicht ons te machtigen voor automatische incasso. Onder Opzeggen vindt u informatie over de opzegtermijnen en de voorwaarden waaronder het lidmaatschap kan worden gewijzigd.

De vereniging wordt gedragen door haar leden en van leden wordt verwacht dat zij actief hier een aandeel in hebben. Van ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij meedoen met en bijdragen aan de teamactiviteiten. Hurley is geen oppascentrale.

Restitutie contributie

In de loop van het seizoen opgelopen blessures of andere vormen van verhindering tot het spelen van wedstrijden of het deelnemen aan trainingen, ontslaan u niet van de verplichting tot het betalen van contributie. Er bestaat geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de contributie. 

Te laat opzeggen
 
Indien uw opzegging door ons wordt ontvangen ná de vastgestelde opzegtermijn (uiterlijk 1 juni - inclusief coulance) blijft u de contributie over het komende seizoen aan Hurley verschuldigd.

 

 
 
 
 
Hoofdsponsors
Subsponsors
Business Club Hurley

Adverteerders

Powered by LISA