ALV & bestuur

Het hoogste orgaan bij Hurley is de Algemene Leden Vergadering (ALV), waarin de leden besluiten nemen over de vereniging. De ALV komt twee maal per jaar bijeen; de eerste keer om de plannen voor het komende jaar en de bijbehorende begroting te bepalen en de tweede keer om het afgelopen jaar te bespreken; hoe is het gegaan met de plannen en de begroting (jaarrekening). Er kan een extra ALV worden uitgeroepen voor bijzondere zaken die zijn waren opgenomen in de plannen of de begroting. Ook kunnen leden in sommige gevallen zelf een ALV uitroepen.Bestuur

Het Bestuur is door de ALV aangewezen om de afgesproken plannen uit te voeren en alles te doen om de club te laten draaien. Het Bestuur vergadert een keer per maand en bereidt de ALV voor (agendapunten, documenten). Nieuwe bestuursleden of wisselingen worden door het Bestuur voorgesteld en ter stemming gebracht aan de ALV.

Het Bestuur van Hurley bestaat uit 7 vrijwilligers, met ieder een eigen portefeuille. Op de pagina
Commissies vind je een beschrijving van alle commissies. Op de pagina Contact vind je de contactgegevens per commissie. En op de pagina Vacatures vind je de vacatures per commissie.

Voorzitter
Jan Chris de Nooijer

De voorzitter is eindverantwoordelijk en algemeen aanspreekpunt voor Hurley. De voorzitter zit de ALV en de Bestuursvergaderingen voor. Er zijn geen aparte commissies onder de voorzitter. Wel overweegt het bestuur de oprichting van een medezeggenschapsraad.

Contact:
[email protected]

Jan Chris is verbonden met Hurley vanaf het moment dat zoon Bram bij de bosuiltjes begon, al weer 14 jaar geleden. Dochters Maud en Anne zijn ook lid sinds de bosuiltjes. Zelf begon Jan Chris op zijn 9e met hockeyen en groeide op in een familie waar alles hockey ademde. Begonnen Apeldoorn, vanaf de pupillen tot Heren 1, vervolgens via de Groninger Studenten naar verschillende teams bij Pinoké.

In 2014 werd Jan Chris Hurleyaan, toen hij de stick weer oppakte om zich bij Veteranen VL aan te sluiten. Ook bij Hurley is hij altijd actief geweest, als trainer bij de jongste jeugd en jeugd, teamcoach en -manager en ook nu nog is hij actief als CS+ scheidsrechter en hulpcoach. In het dagelijks leven is hij Directeur van het Kinderkookkafé in het Vondelpark.

Jan Chris: "Hurley is voor mij echt thuis zijn. Een gevoel van familieclub, waar velen het over hebben heb ik ook. Je hebt elkaar niet uitgekozen, maar bent wel je leven lang met elkaar verbonden. Hurley bewijst dat je door jezelf te blijven heel veel kan bereiken."

Penningmeester
Bas van der Vlist

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van Hurley, hij controleert de ledenadministratie en contributie inning. De kascommissie controleert de penningmeester.

Contact: [email protected]

Verantwoordelijk voor:
 • Ledenadministratie & Contributie inning
Bas heeft in zijn jeugd gehockeyd bij Kampong en daarna nog een aantal jaar bij Victoria. Op Hurley loopt hij sinds 2013 rond, toen zijn zoon Teun bij de bosuiltjes ging spelen. Sinds enkele jaren is ook dochter Myrthe ook lid. De afgelopen jaren was Bas vooral actief als coach van zijn kinderen.

Bas: "Ik vind het belangrijk vind om iets bij te dragen aan de vereniging waar mijn kinderen zoveel plezier hebben, daarom ben in het bestuur gegaan. Mijn doel is om de financiën verder te professionaliseren, zodat we het maximale kunnen realiseren voor zowel breedte- als tophockey op Hurley.”

Secretaris
Rick Jager

De secretaris is het aanspreekpunt van de club en verzorgt de voorbereiding van de Bestuursvergaderingen en de ALV, en de vastlegging van acties en besluiten (notulen).

Contact:
[email protected]

Commissies (zie hierna onder Commissies een korte beschrijving):
 • Tucht
 • Sportiviteit & Respect
 • Vertrouwenscommissie
 • Juridische Commissie
 • Medische Commissie

Rick Jager speelt in sinds een aantal jaar bij Hurley in Heren 21. Begonnen bij Shinty in Driebergen, later spelend bij Kampong in Utrecht en via vrienden bij Hurley terecht gekomen toen hij naar Amsterdam verhuisde voor de laatste fase van z’n studie.

Hij is werkzaam als Management Consultant bij Capgemini Invent, waar hij zich tevens inzet in het jongerenbestuur. In zijn vrije tijd vindt hij het leuk om tijd door te brengen met z’n vriendin, vrienden en uiteraard met zijn team, ook wel HurleyHeren genaamd. Hierbij gaat hij op sportief gebied, naast hockeyen, graag naar de sportschool.

Rick Jager: "We moeten niet vergeten dat Hurley een prachtige club is met een uniek karakter. Dit kunnen we alleen vasthouden en uitbouwen door vrijwilligers en inzet van onze leden. Met z’n allen zorgen we dat Hurley een club voor iedereen blijft, en daarmee de mooiste club van het Bos."


Bestuurslid Jeugd
Hilde Klok

Het Bestuurslid Jeugd is verantwoordelijk voor het technische hockeygedeelte (opleiding, resultaten, teamindeling, wedstrijdsecretariaat en scheidsrechters) van Jongste Jeugd, Top- en Breedteteams jeugdhockey, en aanverwante overige zaken in de jeugd zoals communicatie naar ouders, feesten en evenementen.

Contact:
[email protected].

Portefeuille met commissies

(zie hierna onder de pagina
Commissies een korte beschrijving per commissie):

Hockey Staf (zie ook "
Technisch hart"
)

 • Technische Staf
 • Coach Commissie
 • Zaalhockey Commissie
 • Wedstrijdsecretariaat Jeugd (ook zaalhockey)
 • Scheidsrechterscommissie Jeugd (inclusief opleiding)
Overige commissies
 • Jeugdcommissie (categorieleiders 11-tallen)
 • Jongste Jeugd Commissie (categorieleiders Bosuilen, F, E6 en E8-tallen)
 • Jeugdbestuur (jeugdfeesten en -evenementen)
 • Evenementen Commissie (tevens voor Senioren)
 • Jeugdtoernooien Commissie
 • Jeugdkampen Commissie
 • Materialen Commissie (tevens voor Senioren)

Hilde is begonnen met (keepen) hockey bij Phoenix, Zeist, vanaf de jeugd tot en met dames 1. Tijdens haar studententijd werd dit voorgezet bij AHBC. In 2012 kwam zij via een van haar vier kinderen bij Hurley terecht. Hier is ze direct als categorieleider, jeugdtrainer en CS plus scheidsrechter aan de slag gegaan. Inmiddels hockeyen al haar kinderen op Hurley, is oudste dochter Zoë enthousiast met coachen begonnen en heeft echtgenoot Marc mede de business club weer op de kaart gezet. In het dagelijks leven is Hilde directeur van een stichting die kleinschalige projecten in Kenia en Oeganda ondersteunt.

Hilde: "Van mijn ouders heb ik al jong geleerd dat alle verenigingen draaien op vrijwilligers en zelf wil ik dan ook graag iets doen voor de club waar mijn kinderen met zo veel plezier naar toegaan. Mijn doel is verder bouwen samen met de technische staf aan de hele jeugdopleiding, zodat iedereen zich zowel op het hockey als persoonlijke vlak kan blijven ontwikkelen binnen zijn/haar eigen vermogen en behoeften."

 

Bestuurslid Senioren Oscar Kroon

Het Bestuurslid Senioren is verantwoordelijk voor alle teams in de Senioren (inclusief Veteranen en VL), met uitzondering van Tophockey (zie hieronder). Het bestuurslid Senioren is tevens verantwoordelijk voor alle overige zaken in de senioren zoals communicatie, feesten en evenementen.

Contact:
[email protected]

Portefeuille met commissies

(zie hierna onder de pagina
Commissies een korte beschrijving per commissie):

Hockey Staf (zie ook onder de pagina Hockey
Senioren)

 • Technische Commissie Dames en Heren
 • Technische Commissie Veteranen

Overig Commissies

 • Wedstrijdsecretariaat Senioren (ook voor zaalhockey)
 • Scheidsrechterscommissie Senioren
 • De Hurleyaan (feesten en -evenementen)
 • TD Commissie
 • Evenementencommissie (zie onder Jeugd)
 • Materialen Commissie [zie onder Jeugd]

Oscar is van jongs af aan Hurley lid. Begonnen bij Hurley op 19 februari 2001 en inmiddels actief spelend voor de HurleyHeren, Heren 21. Naast speler heeft Oscar zich verdienstelijk gemaakt voor de club als jeugdtrainer en meerdere jaren als staff bij de kampen en ook voor de Hurleyaan organiseerde hij TD’s en andere activiteiten.

In het dagelijks leven werkt Oscar bij Yacht als Privacy Officer. Naast zijn werkende en sportieve leven is Oscar ook druk bezig met zijn sociale leven en een aantal hobbies. Biertjes in de kroeg zijn uitgegroeid tot het brouwen van eigen bier en gin en op zonnige dagen is hij op de motor te vinden.

Oscar Kroon: "Hurley is in een aantal jaar uitgegroeid van gezellige familieclub tot een club die op het hoogste niveau weet mee te draaien. Dit door de inzet van talloze leden, ouders en vrijwilligers. Samen met de rest van het bestuur wil ik zorgen voor een gezonde groei met behoud van karakter en oog voor zowel tophockey als junioren en senioren.”


Tophockey
Hanna Wintzen-Kernkamp

Het Bestuurslid Tophockey is verantwoordelijk voor de tophockeyteams in de Senioren: Heren/Dames 1 en Heren/Dames 2. Hij of zij is verantwoordelijk voor de aansturing van technische staf van deze teams, aantrekken van spelers/speelsters en selectie.

Contact:
[email protected]

Portefeuille met commissies

(zie hierna onder de pagina
Commissies een korte beschrijving per commissie):

 • Tophockey Dames
 • Tophockey Heren

Hanna hockeyt in Veteranen A. Op Hurley spelen ook man Gijs en dochters Senna en Puk. Zoon Tom voetbalt bij Sporting Martinus. Hanna heeft op Hurley breedteteams gecoached en begeleid, en jeugdtoernooien georganiseerd. Gijs is ook coach, Senna coacht een van de Topjeugdteams en ze zit in het Jeugdbestuur.


Hanna heeft in haar jeugd bij Kampong gehockeyd in de lijnteams en is daarna voor de senioren overgestapt naar SCHC, in eerste instantie omdat SCHC Dames 1 toen in de Overgangsklasse speelde en dat voor Hanna het hoogst haalbare niveau was. Ondanks de studie in Amsterdam heeft Hanna nog 9 jaar op SCHC gehockeyd. Op beide clubs was zij actief met training geven, jeugdbestuur, kampen en feesten organiseren en (ook op Kampong, dat kon toen nog als minderjarige…) bardiensten draaien op de TD’s.


Deze twee clubs blijven voor altijd in haar hart gesloten en daar is Hurley ‘met stip op 1’ aan toegevoegd. Hanna gelooft in de kracht van familieverenigingen en ziet dat als een van Nederlands grootste maatschappelijke waarden. Dit is ook onderdeel van haar werk bij de KNVB als Legacy manager voor euro2020 (dat nu hopelijk wél doorgaat in 2021..) en voor de innovatie / start up tak Voetlab.


Hanna: "Hurley is een topclub waarmee we in de Hoofdklasse willen spelen. Omdat onze visie is dat we dit willen doen met (eigen) jeugdige talenten die wij doorontwikkelen, besteden we het (gelimiteerde!) Hurley budget nagenoeg evenredig aan het aantrekken van goede staf en begeleiding van Heren en Dames 1, als aan de opleiding en begeleiding van onze jeugd. Het aantrekken van een paar zwaargewichten in de selectie past in die visie, omdat ook zij de talenten mede ontwikkelen.


Daarnaast vind ik het belangrijk dat het hebben van Hoofdklasse teams een toegevoegde waarde is voor de héle club: Heren en Dames 1 geven daarom training aan jeugd en senioren, zijn coach bij verschillende jeugd teams, brengen hun specialistische expertise over (corners, spitsen, mentaal) en, ook zeer belangrijk: ze zorgen voor mooie wedstrijden op de zondag en goed bezochte TD’s op de Super Sundays en bij Play Offs of (Beker)finales.”


Sponsoring & Communicatie
(vacant)

Het Bestuurslid Sponsoring & Communicatie is verantwoordelijk voor de sponsorcommissie, de Hurley Businessclub en de redactie van de website.

Contact:
[email protected]

Portefeuille met commissies

(zie hierna onder de pagina
Commissies een korte beschrijving per commissie):

 • Sponsorcommissie
 • Hurley Business Club
 • Redactie website


Faciliteiten
Monique van Dijk

Het Bestuurslid Facilitair is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van alle zaken die met de accommodatie te maken hebben; van de velden tot de kleedkamers en van het hek bij veld 7 tot de contacten met de horeca.

Contact:
[email protected]

Portefeuille / Verantwoordelijk voor:

 • Verenigingsmanagement
 • Horeca Hurley
 • Facilitair medewerker

Daarnaast is Monique binnen de Senioren Commissie verantwoordelijk voor de Trimhockeyers en het Dames veteranen hockey.

Monique speelt in Veteranen B, haar dochter Puck speelt in de jongste jeugd van Hurley. Haar man en zoon hebben (helaas) weinig affiniteit met de hockeywereld. Monique is laat begonnen met hockeyen (op haar zeventiende!), wat ze achteraf wel erg jammer vindt.

Ze is sinds 2001 lid van Hurley. In het dagelijks leven is Monique verkoopmanager bij
Dura Vermeer Bouw Midden West. Op de lagere school van haar kinderen is ze onderdeel van de Ouderraad, die het schoolbestuur ondersteunt bij diverse activiteiten.

Monique van Dijk: "Ik ben opgevoed met vrijwilligerswerk, mijn moeder is nog steeds actief voor de Zonnebloem en het Wouda-gemaal, en herken de waarde van een hecht verenigingsleven. Het vervullen van een bestuursfunctie in een fijn bestuur voor een sport die me na aan het hart ligt maakt dat ik dit met veel plezier doe.”