Lidmaatschap

Ledenadministratie & contributies

E-mail: [email protected]
Telefoon: 020 - 44 143 36 / 020 - 64 090 16
Rekeningnummer contributies: NL29 RABO 01310.10.352

Alle wijzigingen omtrent het lidmaatschap stuurt u naar de ledenadministratie, bij voorkeur per e-mail. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 mei te gebeuren. Wijzigingen in de status van het lidmaatschap moeten liefst voor 1 juni (uiterlijk 1 juli) worden doorgegeven. Na 1 juli beoordeelt het bestuur of uw verzoek wordt gehonoreerd.
Alle correspondentie over opzeggingen of wijzigingen stuurt u naar de ledenadministratie: [email protected]l


Aanmelden

U kunt uzelf of uw kind online aanmelden via onze site. U vult hiervoor het inschrijfformulier in. U bent hiermee nog geen lid, het lidmaatschap gaat pas in nadat u of uw kind in een team bent/is geplaatst. Mocht er geen plaats zijn, dan vervalt de aanmelding en worden uw gegevens weer verwijderd. Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van een kalenderjaar.

Let op: Nieuwe leden zijn verplicht ons te machtigen voor automatische incasso. De automatische incasso is uitsluitend bestemd voor het innen van de contributiebedragen en van standaardboetes voor eventuele gele of rode kaarten tijdens reguliere wedstrijden. De automatische incasso wordt direct gestopt na beëindigen van het lidmaatschap.
Gespreid betalen is mogelijk mits de eerste termijn voor 1 september kan worden afgeschreven. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met de ledenadministratie.


Opzeggen en wijzigen

Beëindigen van het lidmaatschap

Wil je in het volgende seizoen niet meer hockeyen, zeg dan tijdig je lidmaatschap op om te voorkomen dat je nog contributie moet betalen. Stuur voor 1 mei, maar liefst zo snel mogelijk in verband met de teamindeling voor het volgend seizoen, een e-mail aan de ledenadministratie: [email protected]
De opzegging wordt per mail bevestigd en is daarmee definitief. Heb je na twee weken nog geen bevestiging ontvangen, neem dan telefonisch contact op met ons (020-4414336). Mededelingen aan commissielid, coach, trainer of aanvoerder, die natuurlijk wel graag van je plannen op de hoogte worden gebracht, zijn nooit een officiële opzegging!

Bij een opzegging na 1 juni blijf je de volledige contributie verschuldigd voor het volgende seizoen. Uitzonderingen op bovenstaande regel zijn ter beoordeling van het bestuur.


Restitutie

Hurley ontvangt regelmatig een verzoek om restitutie van contributie omdat een lid door bijvoorbeeld blessure of zwangerschap een deel van het seizoen niet kan spelen. We willen een ieder die dit aangaat erop wijzen dat de club hier niet verantwoordelijk voor is en wij geen restitutieregeling kennen.

Wijzigingen

Indien je voor 1 juni laat weten dat je niet in staat bent om in het komende seizoen te spelen kun je het lidmaatschap laten wijzigen in een Niet-spelend lidmaatschap of kun je Buitenlid worden.

Het buitenlidmaatschap is bedoeld voor senioren leden die meetrainen en slechts sporadisch (maximaal 7 wedstrijden) mee kunnen doen. Belangrijk om te weten: een buitenlid heeft geen speelrecht en kan dus alleen meedoen als de aanvoerder voor zijn of haar team spelers nodig heeft. De plaats van een buitenlid wordt ingenomen door een andere speler. Het buitenlidmaatschap is niet bestemd voor nieuwe leden.

Met een niet-spelend lidmaatschap ben je alleen lid van de vereniging en train of speel je niet!


Jeugd

Voor de allerkleinste hockeyfans (onze Boskuikens van 4 en een half jaar t/m 6-jarigen) organiseert Hurley een wekelijkse training op vrijdagmiddag van één uur op Hurley. Als Boskuikens leren de kinderen op speelse wijze de eerste hockeybeginselen van ervaren en enthousiaste trainers. Op plezierige wijze maken ze kennis met veldhockey, leren zich goed bewegen, stick vasthouden, ballen slaan en kunnen dan goed voorbereid door gaan naar de volgende categorie bij Hurley.

Terwijl de kinderen op het veld met plezier meedoen, kunnen de ouders van de kant toekijken of in ons clubhuis vertoeven. Zolang de huidige Coronamaatregelen van kracht zijn, is de toegang voor begeleidende ouders echter beperkt.

De Boskuikens trainen in twee blokken tussen september en november en tussen maart en juni. Tijdens de winterstop en schoolvakanties vinden er geen trainingen plaats. De kosten bedragen €85,00 per blok.


Is je zoon of dochter geboren tussen 1 oktober 2015 en 31 maart 2017 en is er interesse om kennis te laten maken met veldhockey? Dan graag je zoon of dochter eerst inschrijven via het reguliere inschrijfformulier op de website.

Een inschrijving op Hurley betekent niet automatisch ook plaatsing in een team. De coördinator neemt hiervoor op tijd contact met de ouders op, om beschikbare trainingsplekken bij de Boskuikens te communiceren. Voor meer informatie of vragen, neem zelf contact op via [email protected].


Deelname aan de Boskuikentrainingen geeft een verhoogde kans op directe plaatsing in de Hurley Bosuiltjes, naast broertjes/zusjes en kinderen van minimaal een jaar spelende/actieve Hurley-leden.

Kinderen die voor 1 oktober zes jaar zijn geworden kunnen lid worden van THC Hurley. Elke zaterdagochtend van 08:30-09:30 uur is er een speciale training voor deze leeftijdscategorie, de zogeheten Bosuiltjes. Frank van Rossem en zijn team staan garant voor veel sport- en spelplezier. Ouders staan elk jaar weer verrast hoeveel vorderingen de kinderen maken. De Bosuiltjestraining start elk jaar begin september en eindigt in juni. Her is raadzaam de kinderen hiervoor vóór eind maart in te schrijven via het reguliere inschrijfformulier.


Alle kinderen die bij Hurley zijningeschreven(aangemeld als ‘regulier lid’) beginnen op de eerste vrijdag in september met de training van één uur op het hoofdveld voor het clubhuis. Nieuwe aanmeldingen beginnen de eerstvolgende vrijdag in de maand daarop.


N.B. Alleen kinderen geboren tussen 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016 kunnen zich aanmelden voor het Bosuilen seizoen 2022-2023.

Vanaf zeven jaar gaan kinderen deel uitmaken van een F-team. Ze gaan tweemaal per week trainen (verplicht) en op zaterdag competitiewedstrijden spelen in drietallen. Wedstrijden worden om de week op Hurley of op een andere club in de regio gespeeld. Op latere leeftijd speelt de jeugd in zestallen en daarna in achttallen.

De oudere jeugd (10 t/m 18 jaar)

Vanaf 10 jaar spelen de kinderen in elftallen (D-categorie). Tot de 18-jarige leeftijd speelt men bij Hurley in de jeugd. Daarna biedt Hurley de mogelijkheid om als senior in een "jong” dames-/heren team te spelen.

Een jeugdlid opgeven?

Bij THC Hurley zien wij een toenemende belangstelling in het jeugdlidmaatschap vanwege onze goede jeugdopleiding, de prachtige locatie in het Amsterdamse bos en de solide aanwezigheid van onze Heren 1 en Dames 1 in het tophockey. Wij zijn natuurlijk heel blij met de vele aanmeldingen maar we kunnen helaas niet iedereen plaatsen; dit komt omdat we slechts ruimte hebben op onze velden voor een bepaald aantal wedstrijden per zaterdag, en dus een bepaald aantal jeugdteams.

Aanname beleid

Onderstaand lichten wij toe hoe wij te werk gaan bij het aannemen van nieuwe jeugdleden, waarbij wij vaste voorrangsregels hanteren die wij graag met u delen zodat niemand voor verrassingen komt te staan. Mocht u vragen hebben over dit beleid dan kunt u deze stellen via [email protected]
De categorieleiders hebben de meest recente informatie of er een plekje in een leeftijdscategorie beschikbaar komt en op welke termijn. Op de site onder commissies/jeugdcommissie kunt u de betreffende categorieleider vinden die u kunt benaderen voor meer informatie.

Uitgangspunten aanname beleid
  • Hurley is een club waar op het hoogste niveau wordt gehockeyd
  • Hurley is een familieclub
  • Hurley kan als vereniging niet bestaan zonder actieve leden en zonder sponsors.

Instroom eerstelijnsteams

Wij bieden de mogelijkheid aan getalenteerde hockeyers om deel te nemen aan de jeugdopleiding van topteams

1. Stuur zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 april, het ingevulde formulier (download hier) in een e-mail naar: [email protected]
2. Er zijn verschillende mogelijkheden:
a. Je wordt door onze technische staf bekeken in een wedstrijd die je met je huidige team op je huidige club speelt (dit is niet altijd mogelijk);
b. (Daarna) mag je tijdens een aantal reguliere trainingen met een Hurley team laten zien dat je een uitnodiging verdient voor de selectie. Dit meetrainen zal gepland worden in april-mei.
c. Je kunt niet instromen, omdat we op voorhand voldoende informatie hebben om te weten dat er geen plaats voor je is. Met de selectiegroep wordt in juni doorgetraind en gespeeld in oefenwedstrijden. De groep wordt voor 1 juli teruggebracht tot de definitieve selectiegroep van het 1e team voor het volgend seizoen.
3. Indien je deelneemt aan deze procedure, gaat Hurley ervan uit dat je dit zelf kenbaar maakt op je huidige club. talenten die zich op hurley verder willen ontwikkelen zijn natuurlijk meer dan welkom! tegelijkertijd moet u weten dat wij ons terughoudend opstellen naar de categorieën 8e, d en (1e jaars) c; dit in lijn met knhb visie daarover.


Voorrangsregels bij overige aanmeldingen

Kinderen die niet in aanmerking komen voor een eerste team en nieuwe leden voor de Boskuikens (4 en een half jaar tot 6 jaar) of de Bosuilen (6-7 jaar) kunt u aanmelden via de website inschrijfformulier.

Om teleurstellingen te voorkomen: deelname aan de Boskuikentrainingen betekent niet automatisch deelname aan Bosuiltjes. Aanname gebeurt onder de hieronder vermelde voorrangsregels. Aan deze regels kunnen geen rechten worden ontleend.

-Broertjes/zusjes en kinderen van minimaal een jaar spelende / actieve Hurley-leden of (klein)kinderen van ereleden of leden van verdienste;
-Kinderen die worden voorgedragen door een (hoofd- of sub-)sponsor;
-Kinderen van wie de ouders de expliciete bereidheid hebben uitgesproken om zich actief in te zetten als vrijwilliger, met name als jeugdtrainer. Vanaf de B categorie wordt van de jeugdleden verwacht dat zij zelf het scheidsrechterdiploma halen en tijd vrijmaken om jeugdwedstrijden te fluiten;
-Kinderen met hockeyervaring (waarbij Boskuikens een verhoogde kans maken).

Wachtlijst

Wanneer er na het plaatsen van kinderen op basis van de voorrangsregels nog steeds plaatsen beschikbaar zijn in een bepaalde categorie, worden kinderen geplaatst naar datum van inschrijving. Deze zogeheten ‘wachtlijst’ wordt nauwgezet in de gaten gehouden door het systeem LISA en door de categorieleiders, die jaarlijks nagaan of een aanmelding nog van toepassing is.

Wij verzoeken u om uw aanmelding jaarlijks voor 1 april te activeren door contact op te nemen met de ledenadministratie
[email protected] en de betreffende categorieleider (commissies/jeugdcommissie) In deze mail kunt u het tevens aangeven indien uw bereidheid om u actief in te zetten of te sponsoren is gewijzigd.


Actieve jeugdleden en ouders

Hockey is een teamsport. Uw kind maakt deel uit van het team, er wordt op hem/haar gerekend. Daarom gaan we ervan uit dat de kinderen, in principe, bij alle trainingen (2x per week) en alle uit- en thuiswedstrijden (zaterdag), aanwezig zijn en u daarmee rekening houdt in de familie-agenda.

Vanaf de B categorie wordt van de jeugdleden verwacht dat zij zelf het scheidsrechterdiploma halen en tijd vrijmaken om jeugdwedstrijden te fluiten.Andere activiteiten zijn het meehelpen bij de jeugdtrainingen, de jeugdtoernooien en wellicht ook zitting te nemen in het Jeugdbestuur. Het Jeugdbestuur organiseert feesten voor de jeugd op Hurley.

Een kind op Hurley betekent ook een actieve inzet van ouders. Een teamsport als hockey brengt veel gezelligheid met zich mee, maar ook zeker een actieve inzet van u als ouder. Natuurlijk als sportieve supporter langs de lijn, maar u kunt ook denken aan activiteiten als teambegeleider, coach of scheidsrechter, inzet bij de wedstrijdtafel, als categorieleider of als (mede)organisator van toernooien.

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven hoe u zich wilt inzetten voor de vereniging. Zoals hierboven aangegeven onder de voorrangsregels verlenen wij voorrang aan inschrijvingen waarbij de ouders de bereidheid aangeven om zich actief in te zetten, met name als jeugdtrainer, of als (sub- of hoofd-) sponsor.


Senioren

Ieder lid is senior vanaf 18 jaar (peildatum 1 oktober). De seniorenwedstrijden worden op zondag gespeeld. Het is gebruikelijk dat elk lid van THC Hurley, naast het trainen en het spelen van de wedstrijden, individueel of als team een bijdrage levert aan het clubleven. Concreet betekent dat onder meer bij toerbeurt een wedstrijdtafeldienst draaien en het C-scheidsrechterdiploma (verplicht) halen om andere wedstrijden te fluiten.

In juni en juli delen de technische commissies de teams in. Zodra die indeling klaar is krijgt u bericht van Hurley. Heeft u vragen of speciale wensen, dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. Het lidmaatschap gaat pas in nadat u geplaatst bent in een team. Aspirant seniorleden die een trainersdiploma hebben en een jeugdteam willen trainen of coachen kunnen voorrang krijgen. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.

Voor vragen omtrent de mogelijkheden van plaatsing, de procedure en de stand van zaken rond uw inschrijving kunt u contact opnemen met:

Heren: [email protected]
Dames: [email protected]