Arbitrage

Foto: ©Kees Boelhouwer, kbfoto.nl


Het belang van goede arbitrage

Met goede arbitrage komt onze hockeysport pas echt tot zijn recht. Als scheidsrechters de regels goed kennen én goed toepassen, het spel goed "lezen” en ongepast gedrag tegengaan, wint niet alleen het best spelende team, maar vooral ook het hockey.

De impact op de sfeer en beleving van de wedstrijd is door goede arbitrage onvoorstelbaar groot. Een goed geleide wedstrijd geeft niet alleen rust op het veld en de bank, maar ook bevordert ook beter hockey, tevredenheid en gezelligheid langs de lijn en in het clubhuis. Het leidt tot minder agressie en per saldo tot een veel fijnere club omdat mensen beter tot hun recht komen en meer plezier hebben.


Scheidsrechterskaart halen?

Hurley verwacht dat ieder jeugdteam tenminste 4 eigen scheidsrechters heeft die het team gedurende het seizoen bij thuiswedstrijden fluiten. Met 4 scheidsrechters fluit je gemiddeld eens in de 2 á 3 weken. Als een team nog meer eigen scheidsrechters heeft, dan neemt deze fluitfrequentie uiteraard af. Lijkt het je leuk om het team van je zoon/dochter te gaan fluiten? Geef je dan begin volgend seizoen op om je scheidsrechterskaart te halen. De cursus vindt plaats via een door de KNHB ter beschikking gestelde digitale leeromgeving, waar je zelf thuis, in je eigen tijd de regels krijgt uitgelegd en met de examenstof kunt oefenen. Ben je zelf een hockeyer of heb je vroeger gehockeyed, dan zal je dit maar een paar uur vergen. Als je geen hockey-ervaring hebt, moet je rekening houden met 2 á 3 avonden zelfstudie. Het examen wordt op een doordeweekse avond op Hurley afgenomen. Het examen is zeer goed te doen en de slagingskans op Hurley is altijd (nagenoeg) 100%!
Hurley vindt het belangrijk dat alle 2e jaars B-leden hun kaart halen. Zij worden daarom allemaal automatisch aangemeld voor één van deze examens. In het begin van het nieuwe seizoen volgt hierover nog meer informatie.


Je kaart behaald, en nu?

Met ingang van het komende seizoen biedt Hurley scheidsrechters, die hun kaart (net) hebben gehaald de mogelijkheid een paar keer gecoached te worden door gevorderde (CS+ Light) scheidsrechters. Je zult zien dat je met een paar kleine aanwijzingen al snel veel beter gaat fluiten en prettiger in het veld staat! Interesse? Laat het weten aan Paul Josephus Jitta, 06-20618755 en/of via
[email protected]


CS+ scheidsrechter

Voor de betere clubscheidsrechters bestaat de mogelijkheid om zich nog verder te bekwamen in het fluiten via de zogenaamde Clubscheidsrechter Plus ("CS+”) opleiding. De CS+ opleiding is afgeleid van de bondscheidsrechtersopleiding. Door Hurley geselecteerde, gevorderde clubscheidsrechters worden in dit door de bond ontwikkelde programma in één seizoen opgeleid tot aanzienlijk betere arbiters. De opleiding wordt verzorgd door officiële, door de KNHB getrainde CS+ Leercoaches. Het CS+ programma bestaat uit 3 cursusdagdelen, fluit-coaching en een aan het einde af te leggen fluitexamen. Wouter Thöne en Paul Josephus Jitta zijn Hurley’s CS+ leercoaches. Wouter Thöne is tevens oud-bondsscheidsrechter.

Hurley heeft de afgelopen 4 seizoenen 16 CS+ scheidsrechters opgeleid. Hurley verzorgt de CS+ opleiding in samenwerking met Pinoké. De cursus gaat van start in het najaar.

De CS+ heeft bij Hurley een hoog niveau. Dit blijkt onder meer uit het feit dat 2 van de 12 opgeleide Hurley CS+ers bondscheidsrechter zijn geworden. En uit het gegeven dat onze CS+ers oefenwedstrijden van Heren 1 en Dames 1 fluiten. De CS+ bij fluit op Hurley de jeugd-lijnteams die geen bondsarbitrage hebben.


CS+ Light

Ben je (nog) geen gevorderde scheidsrechter, maar wil je je fluitvaardigheden wel in korte tijd enorm verbeteren? Dan is de CS+ Light mogelijk iets voor jou! Sinds het afgelopen seizoen biedt Hurley namelijk een zogenaamde "Light”-versie aan van de CS+ opleiding. Deze bestaat uit 2 cursusonderdelen en een aantal maal fluit-coaching. De cursus gaat van start in het najaar.


Opfrisavonden

Ieder jaar veranderen er wel weer een paar spelregels. En het is aan het begin van het veldseizoen –en het zaalseizoen– handig om nog even de belangrijkste spelregels en arbitrage-aandachtspunten door te nemen. Dat kan in de 2 jaarlijkse opfrisavond, die Hurley ieder seizoen organiseert. De opfriscursus voor het veldseizoen zal medio september worden gehouden op een doordeweekse avond op Hurley; de zaal-opfriscursus in november 2016. Houd de site en de Hurley-App in de gaten!


Zelf fluiten dus! Dat hoort erbij…

Uitgangspunt is dat onze leden zelf scheidsrechter zijn van de wedstrijden van hun eigen club. Wij willen in principe op ons terrein geen initiatieven waarbij (niet-)leden tegen een financiële vergoeding scheidsrechter zijn van een wedstrijd.
Dit betekent dat op zaterdag de jeugdwedstrijden worden gefloten door CS+ scheidsrechters, ouders of door jeugdleden en dat op zondag de CS+ scheidsrechters en seniorleden van de eigen club de wedstrijden fluiten.

De bosclubs AH&BC, Pinoké en THC Hurley hebben een gezamenlijk standpunt ingenomen over het inschakelen van externe organisaties die scheidsrechters tegen een financiële vergoeding inzetten. Dit achten alle drie de clubs van belang omdat:

· het belangrijk is voor de jeugd om te leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een wedstrijd

· ondersteuning van de vereniging ook op dit gebied door de jeugd/senioren geleverd moet worden

· het van belang is voor hun regelkennis dat jeugd/senioren een scheidsrechters cursus doen en dit in praktijk brengen

· het in het kader van sportiviteit & respect van belang is

· het belangrijk is voor de betrokkenheid van de jeugd/senioren bij onze clubs en wij het afkopen van verplichtingen niet vinden passen binnen de verenigingen die wij willen zijn.

Commerciële uitingen van externe organisaties in zake het fluiten worden niet getolereerd.Hurley Arbitrage Huis

Startpunt om in het Hurley Arbitrage Huis te komen is het behalen / bezit van een KNHB clubscheidsrechterkaart.
De organisatie van de scheidsrechterexamens wordt verzorgd door de Jeugd Arbitrage Commissie.


Eerste Kamer Hurley Arbitrage Huis

Om in de Eerste Kamer te komen wordt je als beginnend (jeugd)arbiter begeleid door ervaren CS+ Light-ers, die je gedurende het seizoen een aantal maal fluit-coachen en hun CS+ Light fluitvaardigheden op je overbrengen.

  • De bestaande, reeds opgeleide CS+ Light-ers worden hiertoe fluit-coach van beginnende (jeugd)arbiters. De CS+ Light-ers gaan deze nieuwe arbiters gedurende het hockeyseizoen tenminste 2 maal gericht fluit-coachen.
  • In het seizoen 2016-2017 worden hiertoe de dit seizoen opgeleide 11 CS+ Light-ers ingezet. Door hen aan tenminste 2 beginnende arbiters te koppelen, kunnen er in seizoen 2016-2017 reeds 22 beginnende scheidsrechters worden begeleid.
  • Elk seizoen zal deze fluit-coach capaciteit proportioneel toenemen, als gevolg van de het seizoen ervoor nieuw opgeleide CS+ Light-ers.


Tweede Kamer Hurley Arbitrage Huis

Je komt als Hurley clubscheidsrechter in de Tweede Kamer door het volgen van de CS+ Light opleiding.
  • Deze opleiding wordt verzorgd door ondergetekenden, Hurley’s CS+ Leercoaches.
  • De fluit-coaching van deze CS+ Light-ers in opleiding wordt gedurende het seizoen echter verzorgd door de bestaande CS+ers, die hiertoe aan een CS+ Light kandidaat worden gekoppeld.
  • Het streven is elk seizoen tenminste 10 CS+ Light-ers op te leiden, die met ingang van het seizoen er na op hun beurt zelf kunnen worden ingezet voor de fluit-coaching van beginnende scheidsrechters, in de Eerste Kamer.


Derde Kamer Hurley Arbitrage Huis

Door de CS+ opleiding te gaan doen kom je in de Derde Kamer. Na het behalen van je CS+ scheidsrechterkaart ga je als CS+er ieder seizoen niet alleen tenminste 1 CS Light-er fluit-coachen, maar wordt je ook ingezet voor het met andere CS+ers fluiten van de jeugd-lijnteams zonder bondsarbitrage. En voor wie dat niet genoeg is zijn er ook (oefen)wedstrijden op het hoogste niveau te fluiten, zoals Heren 1 en Dames 1 (hoofdklasse) en Heren en Dames 2 en 3 (allen reserve-hoofdklasse).
  • De nieuw op te leiden CS+ers volgen de reguliere CS+ opleiding van Hurley en worden door ondergetekenden als CS+ Leercoaches gecoached bij hun fluiten tijdens de opleiding.
  • De bestaande CS+ers gaan als fluit-coach CS+ Light-ers in opleiding coachen en worden hiertoe gekoppeld aan tenminste 1 CS Light-er in opleiding.
  • In seizoen 2016-2017 heeft Hurley naar verwachting 14 actief inzetbare CS+ers, die de nieuw op te leiden CS+ Light-ers zullen gaan fluit-coachen.
  • Jaarlijks zal het aantal beschikbare CS+ers met 4 toenemen.

Uit zichzelf groeiende betere clubarbitrage

Door het inzetten van de opgeleide CS+ Light-ers en CS+ers zal Hurley tegen het einde van seizoen 2017-2018 beschikken over tenminste 18 CS+ers, circa 30 CS+ Light-ers en zullen circa 120 beginnende scheidsrechters zijn begeleid door CS+Light-ers. Deze aantallen blijven dus door de opzet van het Hurley Arbitrage Huis jaarlijks groeien.


Via alle kamers; talentscouting en -ontwikkeling

Met de toenemende aandacht voor het betere fluiten en de in drie kamers gelaagde club-scheidsrechtersopleiding verwachten we tevens nieuw fluit-talent (sneller) te ontdekken en te kunnen opleiden. Met 2 BIO’s uit 12 CS+ers hebben we al een aardige score, maar het kan altijd beter. Op naar nieuwe hoofdklasse-arbiters!


Voor alle informatie met betrekking tot arbitrage kun je contact opnemen met
Paul Josephus Jitta, 06-20618755 en/of via [email protected]

Wil je meer achtergrond informatie over fluiten bij Hurley download dan deze pdf.