Mission statement

Foto: ©Kees Boelhouwer,  kbfoto.nl


THC Hurley, opgericht in 1932, is een van de grootste hockeyverenigingen van Nederland. Op het complex, prachtig gelegen in het Amsterdamse bos, faciliteren we hockey op top- en breedte niveau. Ons beleid is gebaseerd op de drie hierna genoemde pijlers.


Hockey

Onze ambitie is om elke speler en elk team op een zo hoog mogelijk niveau te laten uitkomen. Dit doen we door constant te verbeteren op technisch, tactisch, fysiek en mentaal gebied om zo het maximale uit iedere speler te halen. Hiervoor zijn specialisten aan de club verbonden met uitgebreide vakkennis. Zij bewaken en geven vorm aan ons eigen leerprogramma „Het Hurley huis” zodat iedere speler een gedegen opleiding krijgt.

Binnen ons leerprogramma speelt innovatie een belangrijke rol, hierin willen we vooruitstrevend zijn. We bekijken de sport onder andere vanuit een wetenschappelijke benadering en ook elementen uit andere sporten worden gebruikt. Mede door teams in de hoofdklasse worden nieuwe inzichten doorgegeven aan de hele organisatie.


Hurley beleving

We zijn opbouwend, ambitieus en gedreven. Iedereen doet mee en bovenal staat spelplezier centraal. Sociale ontwikkeling, zowel individueel als in teamverband wordt aangemoedigd. Gezelligheid, openheid, veiligheid en onderlinge verbondenheid zijn van groot belang. We hebben een sterke binding met de club, er worden onder meer feesten, kampen en toernooien georganiseerd om de sociale cohesie te versterken. We zijn geïnteresseerd in de prestaties van andere teams en bezoeken geregeld andere (hoofdklasse) wedstrijden.

Ook ouders zijn Hurleyaan en participeren in de vorm van coach, teambegeleider, scheidsrechter, trainer, sponsor, jeugdcommissielid etcetera en worden hierin door Hurley ondersteund of leden gebruiken hun vakmatige expertise ten behoeve van de vereniging.


Fair play

Sportiviteit staat centraal. We moedigen liever de positieve kanten aan en verbeteren de zwakke. Spelers, ouders en organisatie communiceren op een open en eerlijke manier en zijn respectvol naar elkaar, gasten en scheidsrechters. Na elke wedstrijd bedanken we scheidsrechters en tegenstander waarna we gezamenlijk nog iets gebruiken in het clubhuis.