3 juni, eerste play-out wedstrijd Heren 1, kom ze aanmoedigen! Reserveer je plek in de supportersbus, check het nieuwsartikel.
 

xxx Over deze site

 
Over deze site
 

Welkom op Hurley.nl. Deze website bevat informatie over THC Hurley.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website.

THC Hurley streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

THC Hurley is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Het gebruik van externe links op de THC Hurley-site kan tot gevolg hebben dat u onze site verlaat. THC Hurley is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de sites van derden die aan de THC Hurley-site gekoppeld zijn.
De op de THC Hurley gebruikte wedstrijdfoto's zijn geleverd door Kees Boelhouwer Fotografie. Deze foto's zijn copyright beschermd.  

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.