Vrienden van Hurley

Foto: ©Kees Boelhouwer,  kbfoto.nl


Vrienden van Hurley is een club van oudgedienden, die Hurley een zeer warm hart toedragen. Deze club heeft gezamenlijk een fonds opgericht waaruit verschillende ad-hoc projecten gefinancierd kunnen worden. Het betreft projecten waar de penningmeester in de lopende begroting geen geld voor heeft en die we als Hurley graag gerealiseerd zien worden.

Een club ook die elk jaar in de lente op Hurley verzamelt. Op een mooie zondagmiddag op het Joop Bargerterras of in de Nico Vink Foyer en gezamenlijk een Dames- en Heren 1 wedstrijd bekijkt. En verhalen uit de oude doos ophaalt en ook geniet van het heden. Wat hen bindt is de liefde voor Hurley, van ontluikend tot een leven lang.

Die Club dat bent u, dat zijn wij! Een Hurley Vrienden Club die we als een geschenk aan de vereniging aanbieden als "een appeltje voor de dorst" voor leuke dingen.

Het lidmaatschap van de Vrienden van Hurley wordt u van harte aanbevolen door het onderstaande Comité van Aanbeveling:

- John de Aantrekker (erelid)
- Peter Avis (oud-bestuurslid, lid van verdienste)
- Vera van Baak - Drilling (oud-penningmeester, lid van verdienste)
- Rob Content (oud-bestuurslid, erelid)
- Rob van Ittersum (oud-voorzitter, erelid)
- Herman Kruijshaar (lid van vele commissies, lid van verdienste)
- Hans van Muijden (erevoorzitter)
- Jurjen Pen (oud-secretaris)
- Fred Peters (oud-bestuurslid, lid van verdienste)
- Rolf Lans (erelid)
- Wybe Wieringa (oud-bestuurslid jeugdzaken, erelid)
- Jan Winkel (oud-voorzitter, erelid)

Er zijn twee manieren om lid te worden van de Vrienden van Hurley, door een jaarlijkse schenking of door een periodieke gift voor minimaal 5 jaren. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met: [email protected]

Apart fonds


Uw schenking wordt gestort op een aparte rekening en mag door het bestuur alleen gebruikt worden voor de aangegeven bestemmingen. Via een Vrienden nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee van het Fonds en van Hurley. En jaarlijks hopen we elkaar te zien bij de lenteborrel in maart of april.

 

Laten we met elkaar er een bijzonder fonds Vrienden van Hurley van maken en laat de Hurley Vrienden Club uw 'lifeline' zijn met uw club.

 

Hans van Muijden

Erevoorzitter