ALV woensdag 29 juni 2022

16-6-2022 Bestuur THC Hurley

Beste Hurleyanen,


Op woensdag 29 juni 20:00 uur houden wij onze Algemene Ledenvergadering in het clubhuis op Hurley. Na afloop van de ALV is er tijd en gelegenheid voor een drankje aan de bar.

 

Hierbij treft u de agenda. Voor de stukken moet u even inloggen op de site of stuur een mailtje naar [email protected] om deze toegestuurd te krijgen.


Instructie site: Eerst inloggen op www.hurley.nl. Ga in de bovenbalk naar ‘Club’, en klik vervolgens op ‘Documenten’ en vervolgens op ‘ALV 22-6-29.

We hopen u in groten getale te mogen ontvangen. 


Vriendelijke groet namens het bestuur,


Ossip Kupperman

Secretaris THC Hurley


Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen notulen 25-11-2021

4. Begroting seizoen 2022-2023

5. Lustrum: Hurley 90 jaar

6. W.v.t.t.k.

7. RondvraagToelichting Agenda: