nieuwjaarswens van de voorzitter

Beste (ouders van) leden,
 
Allereerst een gezond en hoc


LEES VERDER
 

ALV 25 nov: nieuw 'Lid van verdienste' en 'Erelid'

29-11-2021 Bestuur THC Hurley

De ALV van afgelopen donderdag 25 november heeft de vereniging een nieuwe ‘lid van verdienste’ en een nieuw ‘Erelid’ opgeleverd.


Naast de altijd terugkerende zaken van de ALV hebben we aanpassingen op de 'statuten' en op het 'huishoudelijk reglement' doorgevoerd. De statuten zijn aangepast in verband met de wettelijke eisen aangaande de WBTR en ook heeft de vereniging het stemrecht van jeugdleden aangepast. In het huishoudelijkreglement heeft de ALV ingestemd met een verandering in de beschrijving omtrent clubkleding.

Verder kreeg het bestuur decharge voor het gevoerde beleid van afgelopen jaar.

Daarnaast werd er afscheid genomen van Rick Jager die de afgelopen drie jaar de secretaris van het bestuur is geweest. Hij wordt opgevolgd door Ossip Kupperman, al sinds de bosuiltjes Hurleyaan en nu spelend in heren 19.


Het hoogtepunt van de ALV was de benoeming van Thom Hayward en Heleen van Gelderen.


Het bestuur maakte Thom Hayward ‘lid van verdienste’. Thom heeft, komend van Almere, Hurley in zijn hart gesloten en de afgelopen acht jaar het eerste team gediend waarvan de helft als aanvoerder. Waarschijnlijk was het sportieve hoogte punt, de promotie naar de Hoofdklasse, onder leiding van aanvoerder Hayward, twee en een half jaar geleden.

Thom is altijd even enthousiast en combineert als geen ander prestatie met plezier. Thom doet dingen omdat hij dat wil of vindt omdat het moet, maar hoeft daar niks voor terug. Direct na zijn topsport carrière heeft Thom zitting genomen in de commissie tophockey van Hurley.


De vergadering heeft vervolgens met enthousiasme ingestemd met de benoeming van Heleen van Gelderen als Erelid van Hurley. Heleen is volgend jaar 50 jaar lid van Hurley. Als keepster heeft zij jarenlang ons doel verdedigd, tot in dames 1 toe, waarmee zij nog promoveerde naar de overgangsklasse.

Komend van een echt Hurley gezin, haar vader was ooit voorzitter, heeft zij zich altijd ingezet voor de club, jeugdtoernooien, familie toernooien, coördinator bosuilen en nu al vele jaren is zij verantwoordelijk voor de materialen, waarbij de keeperspullen haar voorliefde hebben. Heleen heeft een niet aflatende energie, is zeer begrotingsvast, heeft altijd een glimlach en voelt nooit de behoefte om de voorgrond te treden. Voor ons reden genoeg om haar tot ‘Erelid’ van Hurley te benoemen!


Vergeet niet om hen te feliciteren!!


Het bestuur