Hurley kledingmarkt

2-9-2022 Algemeen

De levering van verschillende onderdelen van het Hurley tenue is vertraagd, in een aantal gevallen tot oktober. Los daarvan is het zonde om shorts, rokjes of shirts die nog goed zijn niet een nieuwe gebruiker te gunnen nadat ze te klein zijn geworden voor je eigen kinderen. Bovendien is dit een mooie kans om een steentje bij te dragen aan, onder andere, het reduceren van de kleding(afval)berg in de wereld.

Heb je - onderdelen van - een Hurleytenue over, stuur dan een e-mail naar [email protected]. Hierin graag aangeven: AANGEBODEN, welk kledingstuk, jongen/meisje, uit/thuis, welke maat en het bedrag dat je ervoor vraagt, evenals contactgegevens (mail en telefoonnummer). 
Let op: oude shirts met Rabobank of simpel mogen niet meer in omloop komen en kunnen dus niet worden verkocht.

Ben je op zoek naar - onderdelen van - een Hurleytenue, stuur dan ook een mail naar [email protected] en vermeld: GEZOCHT, welk kledingstuk, jongen/meisje, uit/thuis, welke maat en contactgegevens (mail en telefoonnummer).

Dank voor je bijdrage!

Gerelateerd nieuws: Algemeen