Artikel NH Nieuws over racisme in hockeywereld

5-9-2022 Bestuur THC Hurley

Vanuit het bestuur willen we reageren op het artikel mbt racisme dat onlangs in het Noord Hollands Nieuws is verschenen. Wij zijn daarin niet juist geciteerd en het is in het algemeen ook geen juiste weergave van hockeyclub Hurley. We hopen dat onze leden en bezoekers dit ook zo ervaren.

De vraag die gesteld werd was: heeft Hurley beleid gemaakt of haar beleid aangepast naar aanleiding van de gebeurtenissen in de halve finale Amsterdam-Pinoké van vorig seizoen. Ons antwoord daarop was ’nee’. Dit was niet omdat we het onderwerp niet belangrijk vinden, maar juist omdat ons bestaande beleid er al op is gericht om een club voor iedereen te zijn.

Op Hurley willen wij dat iedereen zich thuis voelt (dus ook de tegenstander). Thuis ben je veilig, kan je je zelf zijn, en durf je te leren en je eigen talent te ontdekken, of dit nu tophockey is of iets anders. Zie ook onze film #hurleybrengttalenttotleven.

Ook vinden wij een (hockey)club juist bij uitstek de plaats voor diversiteit (iedereen mag zichzelf zijn, ook als dat anders is dan ‘de groep') & inclusie (en zich tegelijk onderdeel van ‘de groep’ kunnen voelen). Daarom bespreken wij dit onderwerp aan het begin van elk seizoen met onze jeugdteams en -trainers. Dit jaar hebben we dit gedaan door Pepijn Keppel uit te nodigen voor een gesprek met onze jeugdspelers. Pepijn sprak als tophockeyer -o.a. van Hurley- uit ervaring over ‘zich buiten de groep voelen’ en maakte dit daarmee een onderwerp dat breder besproken kan worden op Hurley. Zie ons eerdere nieuwsartikel over Pepijn.

Wij realiseren ons dat waar wij een club voor iedereen willen zijn, we als hockeyclub in Amsterdam Zuid toch niet even toegankelijk zijn voor iedereen, al is het maar vanwege onze locatie. Om onze steen bij te dragen aan meer hockey voor iedereen in onze samenleving zetten we ons daarom actief in voor de nieuwe hockeyclub Amsterdam Dynamics in Amsterdam Zuidoost, onder andere door het leveren van een bestuurslid.

Ondanks deze en andere acties zijn wij ons ervan bewust dat het alsnog onveilig kan voelen om een klacht of signaal kenbaar te maken bij je trainer, je teamgenoten of aan ons als bestuur. Sommige zaken kan je daarom neerleggen bij de Commissie Sportiviteit & Respect, bijvoorbeeld waar het gaat om zaken in of om een wedstrijd. De Commissie S&R is te vinden op de website (De Club/Organisatie/Commissies/Secretaris).

Vorig seizoen zijn de gebeurtenissen in het NLs damesteam bovendien voor ons aanleiding geweest om -ook in Heren en Dames 1- nog eens apart te vermelden dat wij op Hurley werken met geheel onafhankelijke vertrouwenspersonen (artsen). Zij behandelen ieders verhaal of signaal anoniem, met respect en met zorgvuldigheid. En zullen het bovendien aangeven wanneer zij vinden dat het bestuur in actie moet komen. Je kunt hun namen en contactgegevens vinden op de website bij de Commissie S&R of direct onder ‘Contact’.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen zich veilig voelt bij Hurley!

Hartelijke groet,

het bestuur