Technisch hart

Foto: ©Kees Boelhouwer, kbfoto.nl


De Jeugd

Informatie over het aanmelden van jeugd vind u onder
Club -> Lid worden. Hier lichten wij ons jeugdbeleid toe. Alle commissies en contactpersonen zijn te vinden onder Organisatie->commissies en vacatures staan onder Organisatie->vacatures.


Hockey

Hurley is een topclub die Hoofdklasse hockey wil spelen en voor dit niveau spelers, speelsters en keepers opleidt en begeleidt. Hard werken met een positieve, prestatiegerichte mentaliteit, plezier in het spel en natuurlijk goede mensen zijn de ingrediënten voor ontwikkeling en groei. Het leuk hebben met elkaar en blijven leren, dat is wat Hurley bijzonder maakt.

Wij geloven op Hurley dat plezier - samen met topkwaliteit - er voor zorgt dat iedereen op Hurley kan groeien en zich optimaal kan ontwikkelen als hockeyer èn als mens. Ook als je niet prestatiegericht wil hockeyen voel je je thuis op Hurley. Hurley biedt een warme (leer)omgeving waar je tijd doorbrengt met familie, vrienden maakt voor het leven en sport met veel plezier. Omdat het leuk is!

Deze visie is de basis van onze jeugdopleiding en de Technische Staf is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan; zij bepalen inhoud van de trainingen, het curriculum, spelwijze in wedstrijden en aansturing trainers en coaches. Deze inhoud is vastgelegd in het
Hurley Huis: In 3 kamers (ontwikkelstadia) zijn ‘de basis’, ‘innovatief leren omgaan met de basis’ en de ‘persoonlijke effectiviteit in teamverband’ vastgelegd en beschreven. Alle trainers op Hurley werken met de principes van het Hurley Huis.

De Jeugd is onderverdeeld in verschillende categorieën:

  • 11-tallen (ABCD) Top teams (Dit zijn de 1e en 2e teams en afhankelijk van het niveau ook het 3e team. Deze indeling kan per categorie verschillen)
  • 11-tallen (ABCD) Breedte (Alle teams die geen topteam zijn)
  • Jongste Jeugd (Bosuilen, F, E6/8-tallen)

Voor de Topteams worden trainer/coaches aangesteld door de Technische Staf, voor de breedteteams de trainers. Ouders coachen de breedteteams. Naast een teamtraining is er voor de breedteteams de wekelijkse Friday Master Class voor het ontwikkelen van de (individuele) hockey skills. Voor de Jongste Jeugd (Bosuilen, F en E6-tallen) worden trainingen verzorgd door ouders en jeugdspelers/speelsters. De F en E6 –tallen worden gecoacht door ouders, aangestuurd door de Technische Staf. Bij de E8-tallen wordt gewerkt met jeugdcoaches, eveneens begeleidt door de Technische Staf.


Ouders

Ouders horen net zo bij onze club als onze jeugdleden! Wij vinden betrokkenheid zeer belangrijk en willen graag samen met de ouders invulling geven aan een goed gewaardeerde jeugdopleiding. Als ouders dragen jullie bij door te zorgen dat kinderen op tijd en in tenue (met bitje en scheenbeschermers) aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen.

Daarnaast vragen we ook om sportief gedrag: laat de spelers lekker hockeyen (moedigen het hele team aan, geen commentaar naar de tegenstander), laat de coach coachen (geen aanwijzingen), laat de scheidsrechter te laten fluiten (geen commentaar). Bovendien vragen wij ouders zelf ook een actieve rol te pakken als scheidsrechter, coach, trainer, manager/teambegeleider, lid van een commissie of als categorieleider.

Onderstaand een korte omschrijving van deze rollen. Zonder vrijwilligers kan Hurley niet bestaan! En, nu we jullie toch aanspreken, ook niet zonder sponsors. Alle vormen zijn zeer welkom en bespreekbaar. Mocht je willen sponsoren, neem dan contact op met de sponsorcommissie
[email protected].


Coaches en Oudercoaches


Voor de topteams worden trainer/coaches aangesteld door de Technische staf, voor de breedteteams de trainers. Ouders coachen de breedteteams.

Wat doet de coach? De coach begeleidt de teams op hockeytechnisch en -tactisch niveau tijdens de wedstrijd: de voorbereiding op de wedstrijden, warming up en inspelen, het maken van de
opstelling, regelen van wissels en feedback geven aan spelers. De coach stimuleert het handje schudden op het veld voor en na de wedstrijd en vult het digitale wedstrijdformulier in.

Voor het hockeytechnische en -tactische curriculum wordt de coach ondersteund door een Technisch Coördinator en door het (online) Hurley Huis. Voor de evaluatie van spelers geldt een standaard proces waarin het TIPS formulier leidend is, dit wordt toegelicht in meerdere gesprekken met de Technische Staf en categorieleiders. Daarnaast heeft een coach een ‘pedagogisch-didactische’ taak, te beginnen met een ‘startgesprek’ met het team (spelers en ouders) over ‘hoe wij met elkaar omgaan’.

Ook hierin wordt de coach ondersteund door de Technisch Coördinator en de Coach Commissie van Hurley. Op de coachavonden wordt een uitgebreide toelichting gegeven. Voor een goede start is het belangrijk dat coaches bij deze avonden aanwezig zijn!


Teammanager/begeleider

De teammanager/begeleider organiseert alles voor het team buiten het hockeyveld: Hij/zij is de aanspreekpersoon voor de club en contactpersoon van het team (ook voor de tegenstander), regelt de inzet van de teamtaken zoals scheidsrechters en wedstrijdtafel, maakt het rijschema, regelt vrijwilligers, teamuitjes, deelname aan toernooien enz.

De teammanager organiseert, coördineert en faciliteert maar hoeft niet alle taken zelf uit te voeren. Van alle ouders wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren. De teammanager hoeft geen verstand van hockey te hebben: alle hockeytechnische zaken zijn de verantwoordelijkheid van de coaches.Spelleider (F en E6)

De taak van de spelleiders is het ervoor zorgen dat beide (!) teams een plezierige, veilige en leerzame wedstrijd spelen. Hij/zij organiseert de opbouw van het veld, initieert het handenschudden voor en na de wedstrijd, geeft uitleg waarom er wordt gefloten en legt de spelregels uit aan beide teams. De spelleider bewaakt de tijd, vooral de eindtijd van de wedstrijd. De spelleider wordt geacht om de spelleiders-/ scheidsrechtercursus van Hurley te volgen. Data worden bekend gemaakt via de Hurley site.

Bij jeugdwedstrijden leveren de thuis- en uitspelende partij ieder een scheidsrechter. De teams zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. (Uitzondering zijn de lijnteams die een club- of bondsscheidsrechter krijgen toegewezen.) Voor alle ouders van jeugdleden organiseert Hurley arbitrage-examens voor de Clubscheidsrechterkaart, op 3 examenavonden in het begin van het seizoen.
Om de lasten te verdelen is het handig als meerdere ouders in een team kunnen fluiten. Daarbij vergroot de cursus het begrip van het spel. Ook voor wie zelf heeft gehockeyed: er zijn heel veel regels veranderd!


Wedstrijdtafel

De mensen bij de wedstrijdtafel zijn het gezicht van Hurley tijdens wedstrijddagen. De wedstrijdtafel informeert ouders/spelers over het speelschema, velden en timing van de wedstrijden, beantwoordt vragen over wedstrijdformulieren en handelt incidenten af. Ieder jeugdteam levert 2 tot 3 keer per jaar 3 ouders voor een aantal uur achter de wedstrijdtafel.


Overige vrijwillige functies

Naast team gerelateerde taken zijn er ook altijd vrijwilligers nodig om de club te laten draaien; de organisatie van jeugdfeesten, voor evenementen als het Sinterklaasfeest en toernooien, voor de communicatie met (ouders van) spelers/speelsters en teammanagers. En natuurlijk om commissies te ondersteunen.

Op de website staan vacatures voor de verschillende commissies, maar neem bij interesse in een bepaald onderwerp ook gerust zelf contact op. Alle commissies en contactpersonen zijn te vinden onder
Organisatie -> commissies. Vacatures staan onder Organisatie->vacatures.Hilde Klok Voorzitter jeugdcommissie/categorieleiders
Annemarie den Tex Categorieleider Jongens A
Annemieke Nijsse Categorieleider Jongens A
Lucy van der Vlist Categorieleider Jongens B
Eefje van Kasteren Categorieleider Jongens B
Ferdau Delea Categorieleider Jongens C
Marije van Ginkel Categorieleider Jongens C
Sabijn Kool- Vergouwen Categorieleider Jongens D
Bettina Herweijer Categorieleider Jongens D
Sophie ten Veen Categorieleider Jongens D
Anouk Oosterom Categorieleider Jongens E 2e jaars
Bibi Valentine Categorieleider Jongens E 1e jaars
Domenique Boon Categorieleider Meisjes A
Hilde Klok Categorieleider Meisjes A
Karlijn Renzenbrink-jansen Categorieleider Meisjes B
Sabine Hoogenbosch Categorieleider Meisjes B
Simone Willard-van der Wal Categorieleider Meisjes C
Elsbeth Quispel Categorieleider Meisjes C
Nathalie La Verge Categorieleider Meisjes D
Roos Spier Categorieleider Meisjes D
Dirk Koppedraaijer Categorieleider Meisjes D
Bregtje Groen Categorieleider Meisjes D
Liselot de Koo - Vink Coördinator jongste jeugd
Josephine Reimert - Lauteslager Categorieleider Meisjes E 2e jaars
Lilian Polderman Categorieleider Meisjes E 1e jaars
Joost Rietveld Categorieleider Meisjes F
Susanne Kobben Boskuikens
Peter Hijlkema Coördinatie jeugd keepers