Dames 1 speelt de afgelaste thuiswedstrijd tegen SCHC op donderdag 27 sept. a.s. om 20:30
 

Sponsoring

Foto: ©Kees Boelhouwer,  kbfoto.nl


De sponsorinkomsten maken na de contributies een belangrijk deel uit van de inkomsten van THC Hurley en worden in hun geheel besteed aan het mogelijk maken van hockey op zowel top- als recreatief niveau.
  
De ambities op het gebied van tophockey zijn duidelijk. Het Dames 1 en Heren 1 van THC Hurley horen absoluut thuis in de Rabo Hoofdklasse, de eredivisie van het hockey. Hetzelfde geldt voor onze diverse andere THC Hurleyteams (zowel junioren als senioren) die op landelijk niveau in de absolute top meedraaien.
  
Maar niet alleen op teamniveau beschikt THC Hurley over toptalent. Ook op individueel niveau onderscheiden spelers van THC Hurley zich door hun talent, toewijding en passie. Recentelijk is er bijvoorbeeld door de KNHB weer een drietal jeugdige THC Hurley-spelers voor Jong Oranje geselecteerd. Om als individu en als team op dit allerhoogste niveau echter op duurzame wijze te kunnen blijven presteren is louter talent en sportieve prestatie niet voldoende. Hoogwaardige ondersteuning in de vorm van professionele begeleiding, trainingsfaciliteiten en materialen speelt dan ook een cruciale rol en het is mede dankzij onze sponsoren dat wij onze spelers deze ondersteuning kunnen bieden.

  
Op het gebied van sponsoring biedt THC Hurley haar partners een uitgebreid en flexibel sponsorbeleid waarbij het op duurzame en professionele wijze maximaliseren van de belangen van zowel sponsor als vereniging centraal staat. Simpel gezegd, voor wat hoort wat en de afspraken die we maken rondom de door de sponsor gewenste communicatiedoelen zijn eenduidig en transparant. Tussentijdse beoordelingen en voortgangsgesprekken, flexibiliteit in sponsorpakketten en het aanbod van sponsorgericht maatwerk stellen ons in staat om als vereniging niet alleen met de sponsor mee te denken maar ook maximaal mee te groeien in termen van strategie en ambitie.


Sponsor worden
 
THC Hurley is één van de grootste hockeyverenigingen van Nederland. De club staat op het punt om uit haar voegen te groeien. Zowel in de weekenden als doordeweeks, overdag als ’s avonds, op en rond de velden van THC Hurley is er altijd wat te beleven.
 
Toptrainingen, recreatieve trainingen, topwedstrijden en recreatieve competitie, veteranenhockey (35+), bedrijfshockey en trimhockey, evenementen en opleidingen, zakelijke borrels en partijen. THC Hurley is zowel zakelijk als privé bij uitstek een ontmoetingsplek op misschien wel de mooiste plek van het Amsterdamse Bos, goed bereikbaar, veel parkeerruimte, veel groen en een prachtige ambiance. 

Om dit allemaal mogelijk te kunnen maken zijn dag in, dag uit tientallen professionals en vrijwilligers alsmede diverse partnerorganisaties hard aan het werk, zowel operationeel als beleidsmatig. Duurzaamheid en professionaliteit staan hierbij centraal en een duurzaam samenwerkingsverband met onze sponsorpartners vormt hierbij dan ook een cruciaal fundament. Uw bijdrage als partner stelt ons namelijk in staat om zeven dagen in de week, tweeënvijftig weken in het jaar, duizenden sporters, clubleden (2330 leden), toeschouwers, gasten en relaties datgene te bieden wat hen bindt, topsport, ontspanning, binding en sociale contacten.
 

Hockey behoort met bijna 223.000 beoefenaars (bron: KNHB) al jaren tot de snelst groeiende sporten in Nederland. Internationaal bezien geldt de Nederlandse competitie bovendien als een van de sterkste van de wereld en hebben de vele nationale en internationale topspelers inmiddels een ‘Bekende Nederlander’-status verworven. Wekelijks worden er internationaal, nationaal en regionaal samenvattingen van hockeywedstrijden uitgezonden en worden, ook in de landelijke pers, prestaties en ontwikkelingen in hockeyland breed uitgemeten. Van Eurosport en Studio Sport tot RTV-NH, AT5 en Ziggo sport, van de Volkskrant tot Nu.nl, hockey is topsport.  De grote populariteit maakt de hockeysport dan ook uitermate geschikt voor sponsoring en het biedt organisaties een uitgelezen kans om zich op zeer sterke en onderscheidende wijze te profileren.

 

Daarnaast onderscheidt hockey zich ten opzichte van andere populaire sporten door een goed imago, een sterke ‘fair play’-cultuur en de hoog aangeschreven sociale activiteiten rondom de hockeyclubs. Door sponsoring van een tophockeyclub als THC Hurley stellen onze sponsorpartners zichzelf in staat om rechtstreeks diverse buitengewoon interessante en doorgaans zeer moeilijk bereikbare doelgroepen effectief te bereiken. 

Zowel binnen als buiten de lijnen van THC Hurley zijn deze doelgroepen dan ook sterk vertegenwoordigd, niet alleen als speler of als toeschouwer, maar ook als coach, trainer, verzorger, spel- en teambegeleiders en alle overige bezoekers van ons hockeysportcomplex en onze goedbezochte website. Kortom als sponsor van een tophockeyclub als THC Hurley bereikt u de hockeyer in de breedste zin van het woord. U kunt THC Hurley al sponsoren vanaf Eur 2000,- per jaar. De mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt en graag verkennen wij samen met u de voor u meest interessante sponsoropties.
 
Daarnaast biedt THC Hurley aan bedrijven en organisaties de mogelijkheid om te adverteren via onze advertentie banners op de site. Een uitgelezen mogelijkheid om onze leden, fans en andere website bezoekers te bereiken met interessante en leuke acties of kortlopende aanbiedingen! Graag vertellen wij u meer over de mogelijkheden en toegevoegde waarde van het adverteren via ons zeer goed bezochte www.hurley.nl.
 
Voor meer informatie over de sponsor- en adverteermogelijkheden kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met de sponsorcommissie via: [email protected]


Sponsorbeleid

Het sponsorbeleid van THC Hurley is in een 8-tal basisregels samen te vatten:

 

1. Sponsorcontracten met THC Hurley kunnen alleen door het bestuur van THC Hurley worden aangegaan.

 

2. Sponsorafspraken met THC Hurley worden schriftelijk vastgelegd voor een periode van telkens 3 jaar. Mondelinge afspraken hieromtrent zijn derhalve niet rechtsgeldig.

 

3. Branche-exclusiviteit voor sponsoren is, tenzij nadrukkelijk bepaald, onder voorbehoud. Het bestuur streeft er naar om geen onderling (potentieel) concurrerende sponsoren aan te trekken. Bovendien streven we ernaar om sponsoren aan te trekken die (m.b.t. bedrijfsactiviteit en zakelijke interesses) complementair zijn op het bestaande ledenbestand van de Hurley Business Club. 

 

4. Sponsoring van de vereniging (clubsponsoring) in zijn geheel of specifieke verenigingsonderdelen (steunpilaren) van THC Hurley kan uitsluitend op Hoofdsponsor en Subsponsorniveau. Het tarief van deze sponsoring wordt in overleg met de sponsorcommissie vastgesteld en is exclusief materiaal- en drukkosten. Voor deze sponsorovereenkomsten wordt een maatwerk sponsorvoorstel opgesteld.

 

5. Sponsoring van eerstelijn-teams van THC Hurley kan vanaf het Business Club-niveau (indicatie lidmaatschap EUR 2.000,- per seizoen). Het lidmaatschap van de Hurley Business Club is voor deze sponsoring dus verplicht en geeft u dus toegang tot het sponsoren van een of meerdere eerstelijn-teams. Voor deze teams is (i.v.m. clubsponsoren) overigens alleen shirtsponsoring van de rug dan wel sponsoring van trainingspakken mogelijk. Het tarief van de sponsoring van een of meerdere eerstelijn-team(s) wordt in overleg met de sponsorcommissie vastgesteld en is exclusief lidmaatschap Hurley Business Club en exclusief materiaal- en drukkosten. Voor deze sponsorovereenkomsten wordt een standaard sponsorcontract gehanteerd.

 

6. Sponsoring van overige teams van THC Hurley kan zonder lidmaatschap van de Hurley Business Club. Voor deze teams hanteert THC Hurley voor de shirtsponsoring echter wel een verplichte clubbijdrage van EUR 500,- per seizoen per team. Voor sponsoring van trainingspakken voor deze teams geldt geen verplichte clubbijdrage. 

 

7. I.v.m. het managen van bestaande en toekomstige sponsorbelangen dienen ook de gesponsorde trainingspakken en eventuele gesponsorde na-de-wedstrijdkleding e.d. uiterlijk 1 maand voor ingebruik name te worden aangemeld bij de sponsorcommissie.  

 

8.  Het bestuur van THC Hurley behoudt zich het recht voor om (in het kader van het algehele belang van de vereniging en het belang van bestaande dan wel toekomstige sponsorpartners geen toestemming te verlenen aan mogelijk conflicterende sponsorverzoeken. Dit geldt voor sponsorverzoeken op alle hierboven onderscheiden niveaus.
Maar ook op het gebied van fondsenwerving biedt de sponsorcommissie zowel interne als externe partijen de mogelijkheid om THC Hurley op duurzame wijze te ondersteunen. Of het nou op individuele basis, op teambasis, op persoonlijke titel of op zakelijke titel is, graag laten wij u zien op welke wijze u uw betrokkenheid in raad en daad kunt omzetten. 

Voor een geheel vrijblijvend gesprek over sponsoring en/of meer informatie over fondsenwerving kunt u met THC Hurley contact opnemen via: [email protected]